Consiliul Local Tulcea, convocat în ședință pe data de 30 ianuarie

Primăria și Consiliul Local Tulcea, FOTO Cătălin Schipor
Primăria și Consiliul Local Tulcea, FOTO Cătălin Schipor

Consiliul Local al municipiului Tulcea este convocat în ședință ordinară publică pentru data de 30 ianuarie, de la ora 13. Ședința va avea loc în sala de ședințe Mihail Kogălniceanu.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 20 decembrie 2018.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri și cheltuieli al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea pentru anul 2018.
 3. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data de 01.01.2020, pentru clădirea situată în municipiul Tulcea, str. Podgoriilor,
  nr. 108, proprietatea doamnei Perijoc Virginia, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului “Reabilitare și extindere grădinița cu program prelungit NR. 13, Aleea Trifoiului, Municipiul Tulcea“, COD SMIS 122360.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului «Modernizarea infrastructurii Corespunzătoare Colegiului Economic Delta Dunării din Municipiul Tulcea prin echipare educaŢională», COD SMIS 124058.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor ferente proiectului «Modernizarea infrastructurii corespunzătoare grădiniţei cu program prelungit nr. 12, municipiul tulcea prin echipare educaţională», cod smis 124811.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Tulcea, în calitate de partener, în vederea depunerii cererii de finanţare a proiectului « Cooperarea transfrontalieră a autorităților publice pentru utilizarea durabilă a resurselor de apă în regiunea bazinului Mării Negre», precum şi a cofinanţării aferente.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Tulcea, în calitate de partener, în vederea depunerii cererii de finanţare a proiectului «Cooperarea transfrontalieră a autorităților publice pentru gestionarea durabilă a deșeurilor în regiunea bazinului Mării Negre», precum şi a cofinanţării aferente.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul, depozitarea şi procesarea la rampa ecologică a deşeurilor menajere şi comerciale, asimilate celor menajere, colectate de la persoanele juridice din municipiul Tulcea.
 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijlocului fix achiziţionat şi recepţionat în cadrul contractului de furnizare “Utilaj specializat în ridicarea și transportul vehiculelor fără stăpân/abandonate pe domeniul public”.
 11. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Asociației Naționale a Surzilor din România – Filiala Tulcea, a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, în suprafaţă de 105,81 mp, situat în Tulcea, str. 1848 nr.7 bl.5, sc.A, ap.1.
 12. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de servitute de trecere cu piciorul și pentru utilități noi, asupra terenului în suprafață de 12 mp, aferent imobilului aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Dimitrie Sturdza nr. 14-16.
 13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 1173 mp, CF nr. 42176, din terenul în suprafață totală de 8289 mp, situat în Tulcea, str.Viticulturii nr. 25 și a terenului în suprafață de 1134 mp, din terenul în suprafață de 5271 mp, situat în Tulcea, str.Viticulturii FN, înregistrate la poziția 864 din “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Tulcea”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/27.02.2017, cu modificările și completările ulterioare, în domeniul public al municipiului Tulcea, pentru realizarea unor drumuri de acces.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire locuințe individuale și împrejmuire”, intravilan, strada Livezilor, T18, P266, număr cadastral 41862, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire hală producție”, intravilan, T 20, P 290, număr cadastral 4853/2/2, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire Service Auto”, intravilan, Șoseaua Barajului, nr. 36, număr cadastral 34693, număr cadastral vechi 5012/2, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Lotizare teren pentru construire locuințe și construire complex comercial și ansamblu rezidențial”, extravilan, T25, P413 și T 54, P1261, 1263, 1265, numere cadastrale 38432 (N.C. vechi 8003), 38431 (N.C. vechi 7998), 38434 (N.C. vechi 8004), 38430 (N.C. vechi 8001), Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilanul Municipiului Tulcea a suprafeţei de 183.000,00 mp prin extinderea intravilanului Municipiului Tulcea.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuință, intravilan, strada Crișan, nr. 2 bis, număr cadastral 41939, Tulcea.
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A. Tulcea nr. 25620/29.09.2017, prin act adițional.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Tulcea pentru anul 2019.
 21. Diverse

 

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*