Ședință a Consiliului Local Tulcea pe data de 30 mai

Primăria și Consiliu Local Tulcea. FOTO Cătălin SCHIPOR

Consilierii locali ai municipiului Tulcea sunt convocați în ședință ordinară pentru a supune la vot 26 de proiecte de hotărâri. Printre acestea se numără câteva privind acordarea de subvenții unor asociații din municipiul Tulcea și raportul de activitate a Energoterm SA pentru 2018. De asemenea, se va vota completarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi ale structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea.

Ședința de Consiliului Local al Municipiului Tulcea se ține în data de 30 mai, începând cu ora 13:00, în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”.

Ordinea de zi este următoarea:

 1. Alegerea președintelui de ședință.
 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 24 aprilie 2019.
 3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 24 aprilie 2019.
 4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 08 mai 2019.
 5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 20 mai 2019.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru anul 2018, trimestrul IV.
 7. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.700 lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2019, pentru acordarea unei subvenții Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență social.
 8. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 16.200 lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2019, pentru acordarea unei subvenții Parohiei “Sf. Nicolae”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.
 9. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu Clubul Sportiv Municipal „Danubiu” Tulcea, în vederea realizării proiectelor „Boxul feminin – Sănătate, Forţă şi Eleganţă” şi „Pregătire centralizată şi participare la Cupa României şi Campionatul Naţional de Maraton 2019”.
 10. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu Institutul de Cercetări Eco – Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea, în vederea realizării proiectului “Parcul arheologic Aegyssus V”.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TULCEA“, COD SMIS 125442 și a cheltuielilor legate de proiect.
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 323/26.11.2018 privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice” din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2, a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale.
 13. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data de 01.01.2020, pentru clădirea situată în municipiul Tulcea, str. Gloriei, nr. 11, proprietatea contribuabililor Leat Rodica şi Alexe Ştefan-Constantin, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizației anuale la bugetul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea, de la suma de 5.000lei/an la suma de 30.000 lei/an.
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Contractului nr. 29865/05.10.2005 privind ”Delegarea prin concesiune a activității de înființare și administrare a unui depozit ecologic în Municipiul Tulcea și asanarea și închiderea ecologică a depozitului de deșeuri existent al Municipiului Tulcea”, încheiat cu societatea ECOREC S.A..
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţǎ de 270 mp, identificat cu numărul cadastral 32191, carte funciară nr. 32191, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, strada Libertății, nr. 101 și vânzarea acestuia prin negociere directǎ către Uniunea Armenilor din România.
 17. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 30,50 mp, situat în Tulcea, str. Babadag, bl. B2, sc. D, parter și a terenului în suprafaţă de 8,85 mp, situat în Tulcea, str. Babadag, bl. 6, sc. B, parter, aflate în cotă indiviză cu municipiul Tulcea, care au altă destinație decât cea de locuință.
 18. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 260 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Elena Doamna nr. 10, a terenului în suprafață de 71,10 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Constructorilor lângă Bl. Z10, a terenului în suprafaţă de 300 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Macului nr. 9, în vederea înregistrării în cartea funciară.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”RENOVARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ P+1”, intravilan, strada Malcoci, nr. 38, număr cadastral 42241, Tulcea.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”EXTINDERE LOCUINȚĂ AMPLASARE CHIOȘC, CONSTRUIRE GRUP SANITAR, COPERTINĂ”, intravilan, zona Baltag, T36, P 729, număr cadastral 38599, Tulcea.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE FABRICĂ DE MOBILĂ”, extravilan municipiul Tulcea, T 43/1000, P 652, număr cadastral 35459, Tulcea, Regulamentul Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilanul Municipiului Tulcea, ca trup izolat ”FM – EVMAN” a suprafeţei de 5.770,00 mp.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi solicitărilor pentru activităţi nonprofit de interes local şi pentru cultele religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la Bugetul Local.
 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 4 la Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 69/28.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare.
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi ale structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 317 din 26.11.2018.
 25.  Raport de activitate al Societății Energoterm S.A. pentru anul 2018.
 26. Raport de activitate al Compartimentului Asociații de Proprietari/Direcția Administrație Publică Locală/Primăria Municipiului Tulcea în perioada 01.01.- 30.04.2019.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*