Consilierii locali tulceni, convocați, mâine, într-o nouă ședință ordinară

Consilierii locali tulceni au fost convocați într-o nouă ședință ordinară.

Consiliul local al municipiului Tulcea a fost convocat miercuri, 29 septembrie, într-o ședință ordinară, ce va avea loc de la ora 13.00, în sala „Mihail Kogălniceanu”.

Pe ordinea de zi a ședinței se vor afla peste 30 de proiecte de hotărâre. Vor fi supuse astfel spre spre aprobarea consilierilor locali proiecte de hotărâre privind:

 • acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru atribuirea denumirii „Ivan Patzaichin” obiectivului de interes județean Faleza Tulcea;
 • rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Tulcea pentru anul 2021;
 • rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”;
 • inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a unor suprafețe de teren conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară: 802 mp, teren aferent Căii de acces, situată în Tulcea, Aleea Chiparosului, în spate bl. 2, 755 mp, teren aferent Căii de acces, situată în Tulcea, str. 1848, nr. 16A – Zona Telena, 813 mp, teren aferent Căii de acces, situată în Tulcea, str. 1848, nr. 18, bl. 14, 159 mp teren, din care 129 mp suprafață construită la sol, situat în Tulcea, str. Alexandru cel Bun, nr. 73 Bis și darea acestuia în administrarea Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea pentru Magazinul Social Exchange ”DAR din DAR”;
 • modificarea și completarea poziției 1259 din anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 59/25.02.2021 privind actualizarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea bunului Imobil – str. Coziei nr. 7 – Grădinița cu program prelungit (Colegiul Agricol Nicolae Cornățeanu);
 • modificarea suprafețelor de teren aferente unor străzi aparținând domeniul public al municipiului Tulcea, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară;
 • modificarea suprafeței de teren aferentă bunului imobil “Parcul 23August str. Păcii”, din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 4200 mp la 3461 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară;
 • modificarea denumirii bunului imobil “Parcul Republica str. Grigore Antipa”, din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea în ”Parcul Carol I” și a suprafeței de teren aferentă acestuia, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 1686 mp la 3063 mp, în vederea înscrierii în cartea funciară;
 • modificarea denumirii bunului imobil situat în Tulcea, str. Viticulturii, nr. 10 bis, din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, în imobil Strada Arțarilor, nr. 2B și a suprafeței de teren aferentă acestuia, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 5305,5 mp suprafață teren din care 606,5 mp suprafață construită, la 5250 mp suprafață teren din care 578 mp suprafață construită, în vederea înscrierii în cartea funciară;
 • modificarea suprafețelor de teren aferentă construcțiilor provizorii cu destinația de garaje conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară: Aleea Merișor, inventariată în domeniul privat al municipiului Tulcea prin HCL 86/31.03.2021, de la 386,72 mp la 319 mp, str. Mărășești, inventariată în domeniul privat al municipiului Tulcea prin HCL 132/28.04.2021de la 256,94 mp la 743 mp teren, din care 693 mp suprafață construcții provizorii cu destinația de garaje;
 • actualizarea ”Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Tulcea” referitoare la înregistrarea Grădiniței cu program prelungit ”Dumbrava Minunată”, str. Libertății nr. 76, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înscrierii în cartea funciară;
 • schimbarea destinației locuinței, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 320, bl. A8G, sc. B, ap. 17, din locuință socială, în locuință de serviciu;
 • aprobarea PUZ ”EXTINDERE CAPACITATE DE CAZARE MOTEL CORSAR”, intravilan, strada Isaccei, nr. 135;
 • aprobarea PUZ ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1”, intravilan, strada Davila, nr. 2 C
 • aprobarea ”REGULAMENTULUI PRIVIND AMPLASAREA ȘI AUTORIZAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE ÎN MUNICIPIUL TULCEA”;
 • modificarea și completarea Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Tulcea, aprobat în forma reactualizată prin HCL 19/25.02.1999, cu privire la modul de autorizare al construcțiilor industriale, în cadrul platformelor industriale existente;
 • aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Tulcea;
 • asocierea Municipiului Tulcea cu Fundația Zero Waste Europe, reprezentată de Institutul pentru Ecoinovare, în vederea implementării proiectului „Orașe Zero Deșeuri”;
 • modificarea organigramei, statului de funcții și a statului de personal ale Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea;
 • aprobarea Programului de organizare a activității de prevenire si combatere a înzăpezirii și poleiului pe timp friguros în municipiul Tulcea, în perioada noiembrie 2021 – martie 2022. Modificarea tarifului privind: colectarea și transportul separat al deșeurilor reziduale aprobat prin HCL 197/20.11.2020, activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor biodegradabile pe raza Municipiului Tulcea aprobat prin HCL 24/28.01.2021 și a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 27039/56/16.09.2020, încheiat între UAT Municipiul Tulcea și Servicii Publice S.A., prin act adițional;
 • modificarea tarifelor activității de salubrizare și întreținere spații verzi executată de societatea Servicii Publice S.A. Tulcea;
 • aprobarea Regulamentului local pentru emiterea Acordului de funcționare în vederea desfășurării de activități economice în municipiu;
 • modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat încheiat între Municipiului Tulcea și societatea Energoterm S.A., prin act adițional;
 • actualizarea „Strategiei de Alimentare cu Energie Termică în sistem centralizat a Municipiului Tulcea”;
 • aprobarea Raportului privind numirile finale ale Comisiei de Selecție și mandatarea reprezentantului UAT Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Aquaserv S.A. Tulcea pentru numirea a doi membri în Consiliul de Administrație al acestei societăți;
 • desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*