Primarul Constantin Hogea a convocat în ședință ordinară, Consiliul Local Municipal Tulcea

Municipiul Tulcea, vedere de la Monument. FOTO Cătălin Schipor

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea a fost convocat de către edilul urbei în şedinţă ordinară publică pentru data de 31 octombrie, începând cu ora 14:00. Aceasta va avea loc în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”.

Ordinea de zi cuprinde 25 de proiecte, toate fiind inițiate de către primarul Constantin Hogea.

 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 27 septembrie 2019.
 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 24 octombrie 2019.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” pe anul 2019.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea și aprobarea virării de credite bugetare între capitolele de cheltuieli.
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2019.
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2019.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor activității de salubrizare stradală de pe raza municipiului Tulcea.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor locale pentru furnizarea energiei termice produsă pe bază de gaze naturale în municipiul Tulcea de către societatea Energoterm S.A. Tulcea.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei şi acordarea subvenţiei din bugetul local.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “PREVENIREA ȘI COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE ȘI COOPERAREA POLIȚIEI – EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA SEDIULUI POLIȚIEI LOCALE TULCEA “ şi a indicatorilor tehnico-economici.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “INSTALARE SISTEM DE SEMAFORIZARE 3 PUNCTE LA INTERSECȚIILE STRĂZILOR PĂCII/MICĂ, MICĂ/C.GAVRILOV ŞI STR. PĂCII – INTERSECȚIA CU STR. 24 IANUARIE“ şi a indicatorilor tehnico-economici.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea la cofinanțarea execuției obiectivului de investiție “EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC ZONA BLOCURI TINERET, STR. 1848, NR. 14 A, LOCALITATEA TULCEA, JUD. TULCEA”.
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 245/28.11.2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE GRĂDINIŢA NR. 3, STRADA MIRCEA
  VODĂ NR. 47, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru două locuinţe construite din fondurile statului, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, aprobate spre vânzare actualilor chiriaşi în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 102/18.06.2014.
 15. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului, aparţinând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în str. Păcii nr. 7, bl. 21, sc. A, ap. 3, din locuinţă de serviciu, în locuinţă socială.
 16. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită ASOCIAȚIEI SCRIITORILOR DIN JUDEȚUL TULCEA ”AEGYSSUS” a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Unirii bl. B2, parter.
 17. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 3mp, aparținând domeniului privat al municipiului situat în Tulcea, Aleea Cristina nr.1, bl.1, sc. B, către Voineanu Ana, pentru cabinet stomatologic.
 18. Proiect de hotărâre privind completarea poziției 1103 din Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008 cu suprafața de 2976 mp teren, aferentă străzii Cocoș,
  conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înregistrării în cartea funciară.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ”, intravilan, strada Mihai Eminescu, nr. 46, număr cadastral 40525, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciilor de Apă și de Canalizare din Județul Tulcea prestate de societatea Aquaserv S.A..
 21. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea către societatea Transport Public S.A. Tulcea.
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 3 pentru servicii publice şi comerţ.
 23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei cuprinzând reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Tulcea pentru anul școlar 2019 – 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 162/27.08.2019.
 25. Diverse

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*