Consilierii locali din Tulcea se pregătesc de ședința ordinară a lunii mai

Primăria și Consiliul Local Tulcea, FOTO Cătălin Schipor
Primăria și Consiliul Local Tulcea, FOTO Cătălin Schipor

Consiliul Local al Municipiului Tulcea este convocat în şedinţă ordinară publică pentru data de 28 mai, ora 13.00, în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”, str. Păcii nr. 20, Municipiul Tulcea.

Ordinea de zi este următoarea:

 1. Alegerea președintelui de ședință.
 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 30 aprilie 2020.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pentru anul 2019.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2020.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de înregistrare negative melodii populare practicat de Ansamblul Artistic Profesionist “Baladele Deltei”.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul “Modernizarea Infrastructurii corespunzătoare Liceului Tehnologic Henri Coandă – Tulcea Prin Eficientizare Energetică” Cod Smis 130580 și a indicatorilor tehnico-economici.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Liceului Tehnologic Henri Coandă – Tulcea prin eficientizare energetică” COD SMIS 130580 și a cheltuielilor legate de proiect.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  „Rabilitare cămin internat și cantina școală Liceul Tehnologic Brad Segal“, COD
  SMIS 133585 și a cheltuielilor legate de proiect.
 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “Reabilitare intrarea vest,
  tronson de legătură între str. Metalurgiștilor și str. Spitalului, municipiul Tulcea”.
 10. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Municipiului Tulcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “Reabilitare Grădinița nr. 3, str. Mircea vodă nr. 47, municipiul Tulcea” și atribuirea acestora în folosință gratuită Grădiniței nr. 3, situată în Municipiul Tulcea, str. Mircea Vodă nr. 47.
 11. Proiect de hotărâre privind acordul pentru exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Tulcea pentru achiziționarea bunului imobil situat în Tulcea, strada 14 Noiembrie nr. 3, monument istoric înregistrat în Lista Monumentelor istorice sub cod TL II B 25965.
 12. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă, cu exercitarea dreptului de preemțiune de către actualul concesionar, societatea Telena S.R.L., a terenului în suprafaţă de 447 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Isaccei nr. 34, identificat cu număr cadastral 31963, carte funciară 31963.
 13. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă, cu exercitarea dreptului de preemțiune de către actualul concesionar, Azis Nevruz, a terenului în suprafaţă de 134 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Mahmudiei nr. 8A, identificat cu număr cadastral 6903, carte funciară 35766.
 14. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a terenului în suprafaţă de 2269 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Viitorului nr. 4, identificat prin carte funciară nr. 38805, număr cadastral 38805, în proprietatea Parohiei „Intrarea Maicii Domnului în biserică”.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ FILTRE VERTICALE, CONSTRUIRE HALĂ PENTRU DEPOZITARE SACI DE
  HIDRAT UMED, EXTINDERE INSTALAȚIE DE RĂCIRE APĂ – SECȚIA DESCOMPUNERE”, intravilan, strada Isaccei, nr. 82, număr cadastral 32495, Tulcea și a
  Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE”, intravilan municipiul Tulcea, strada
  Isaccei, nr. 141, număr cadastral 42325, Tulcea.
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Tulcea nr. 174/25.05.2018 privind pescuitul recreativ în Lacul Ciuperca situat în Tulcea, str. Isaccei pentru asigurarea protecţiei, conservării şi regenerării resurselor acvatice vii, cu modificările ulterioare.
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune nr.
  1135/14.01.2008, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea și societatea Servicii Publice S.A., prin act adițional.
 19. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare a Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu din subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*