Consilierii locali ai municipiului Tulcea, convocați, joi, în ședință ordinară

Ședință a Consiliului Local Tulcea. FOTO Paul Alexe

Din dispoziția primarului Ștefan Ilie, consilierii locali ai municipiului Tulcea au fost convocați, joi, 26 noiembrie, în ședință ordinară, de la ora 13.00.

Găzduită de sala „Mihail Kogălniceanu”, din strada Păcii nr. 20, ședința va avea pe ordinea de zi 21 de proiecte de hotărâre:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru anul 2020, trimestrul III; – inițiator Ștefan Ilie, Primarul Municipiului Tulcea
 2. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 181/2020 constând în acordarea unor facilități la plata impozitului pe clădiri sau a taxei pe clădiri pentru contribuabilii din municipiul Tulcea; – inițiator Ștefan Ilie, Primarul Municipiului Tulcea
 3. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale în baza prevederilor art. XVII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 constând în anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Tulcea; – inițiator Ștefan Ilie, Primarul Municipiului Tulcea
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020-2021; – inițiator Ștefan Ilie, Primarul Municipiului Tulcea
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de finanțare pentru unitățile de cult – monumente istorice care își desfășoară activitatea în municipiul Tulcea; – inițiator Ștefan Ilie, Primarul Municipiului Tulcea
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor unitățile de cult – monumente istorice care își desfășoară activitatea în municipiul Tulcea; – inițiator Ștefan Ilie, Primarul Municipiului Tulcea
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării aferente proiectului ”Stagii de practică inovative pentru o dezvoltare durabilă” ce va fi depus de Liceul Tehnologic Brad Segal Tulcea în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară AP 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiție P1.10.iv „Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare dual și de ucenicie”; – inițiator Ștefan ILIE, Primarul Municipiului Tulcea
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Acces la e-educație prin dezvoltarea infrastructurii IT la nivelul școlii Școala Gimnazială Alexandru Ciucurencu, județul Tulcea și a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât și a cofinanțării proprii; – inițiator George Șinghi, consilier local
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului «Prevenirea și combaterea crimei organizate și cooperarea poliției prin Centre transfrontaliere la frontiera România-Ucraina» cod 1HARD/4.3/2, a sumei și a procentului de cofinanțare care trebuie să fie asigurate în timpul implementării, precum și a cheltuielilor neeligibile sau a altor cheltuieli legate de proiect; – inițiator Ștefan Ilie, Primarul Municipiului Tulcea
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor determinării compoziției fizice a deșeurilor municipale colectate de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Tulcea, realizată de Societatea Green Knowledge SRL; – inițiator Ștefan Ilie, Primarul Municipiului Tulcea
 11. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a imobilului „Grădina de vară Dacia” din Tulcea, județul Tulcea, str. Isaccei nr. 16, a terenului și a bunurilor mobile aferente și darea acestuia în administrarea Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu; – inițiator Ștefan Ilie, Primarul Municipiului Tulcea
 12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al municipiului Tulcea, a spațiului cu suprafața de 9,05 mp din holul de la parterul clădirii Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, corpul C2 din CF nr.41395, situat în Tulcea, strada Spitalului nr.2, în vederea funcționării Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Tulcea; – inițiator Ștefan Ilie, Primarul Municipiului Tulcea
 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Comisia de avizare a programului de funcționare al unităților de alimentație publică din municipiul Tulcea și în Comisia de avizare a programului de funcționare al unităților economice din municipiului Tulcea; – inițiator Ștefan Ilie, Primarul Municipiului Tulcea
 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Tulcea în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Tulcea pentru anul școlar 2019 – 2020; – inițiator Pavel Viorica, consilier local
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și efectuarea serviciilor publice de transport local de persoane prin curse regulate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 205/27.09.2019 privind serviciile publice de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Tulcea; – inițiator Dragoș Simion, consilier local
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire directă în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea și societatea Transport Public SA Tulcea nr. 34606/01.11.2019, prin act adițional; – inițiator Dragoș Simion, consilier local
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței Adunării Generale a Acționarilor pentru Societatea Transport Public S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 267/27.09.2007, cu modificările și completările ulterioare; – inițiator George Șinghi, viceprimarul Municipiului Tulcea
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței Adunării Generale a Acționarilor pentru Societatea Energoterm S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 203/26.07.2007, cu modificările și completările ulterioare; – inițiator George Șinghi, viceprimarul Municipiului Tulcea
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței Adunării Generale a Acționarilor pentru societatea Agropiețe S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 193/25.06.2007, cu modificările și completările ulterioare; – inițiator George Șinghi, viceprimarul Municipiului Tulcea
 20. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței Adunării Generale a Acționarilor pentru societatea Servicii Publice S.A. Tulcea, aprobată prin H.C.L. nr. 195/25.06.2007, cu modificările și completările ulterioare; – inițiator George Șinghi, viceprimarul Municipiului Tulcea
 21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Tulcea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor pentru societatea Tulcea Gaz SA; – inițiator George Șinghi, viceprimarul Municipiului Tulcea

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*