Ședință a Consiliului Județean Tulcea, „dedicată“ locuințelor ANL din municipiu

Ședință a Consiliului Județean Tulcea. FOTO CJ Tulcea

Consilierii județeni tulceni sunt convocați în ședință ordinară în cursul zilei de luni 18 februarie. Ședința are loc începând cu ora 13.00în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea.

Pe ordinea de zi sunt trecute 12 puncte ce urmează a fi dezbătute:

 1. Aprobarea procesului verbal al ș edinț ei ordinare a Consiliului Județ ean Tulcea din data de 31 ianuarie 2019;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 149/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 204/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa II;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa IV;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea ș i completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor ș i contractului cadru de închiriere pentru locuinț ele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenț ei nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 94/2018;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 10/2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului „Eficientizarea energetică a clădirii – Spital Boli Contagioase Tulcea”;
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 11/2018 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului „Eficientizarea energetică a clădirii – Spital TBC Tulcea”;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr.18 şi asigurarea condiţiilor în vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire Sala Polivalentă – str. Isaccei, nr.18, localitatea Tulcea, județul Tulcea”;
 10. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare constituit în favoarea Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere Sulina” asupra imobilelor aferente infrastructurii portuare aflate în domeniul public al Judeţului Tulcea;
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Diverse.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*