Locuri vacante în cadrul Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea

Mai multe locuri de muncă au devenit vacante. FOTO Rawpixel

Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea scoate la concurs mai multe locuri de muncă vacante.

Este vorba atât de posturi pentru cei cu studii superioare, cât și pentru cei cu studii medii sau generale, unele pe perioadă nedeterminată, altele pe perioadă determinată.

Pe perioada nedeterminată sunt următoarele posturi:

  • Psiholog, Unitatea Mobilă de Recuperare Funcţională şi Asistenţă Medicală Comunitară (studii superioare de specialitate) – 1 post;
  • Psiholog, Serviciul Beneficii şi Servicii Socio-Medicale Adulţi – Compartiment Asistenţă Persoane Vârstnice (studii superioare de specialitate) 1 post;
  • Inspector specialitate, Serviciul Beneficii şi Servicii Socio-Medicale Adulţi – Compartiment Ajutor Social şi Alocaţii Pentru Susţinerea Familiei (studii superioare) – 1 post;
  • Asistent medical , Serviciul Creşe (studii postliceale de specialitate) – 1 post;
  • Educator puericultor , Serviciul Creşe (studii medii) – 1 post;
  • Îngrijitor , Serviciul Creşe (studii medii/generale) – 1 post;
  • Administrator, Compartiment Deservire (studii medii) – 1 post.

Pe perioada determinata sunt următoarele posturi:

  • Educator puericultor, Centrul de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie Timpurie „Sibell” (studii medii) – 1 post;
  • Îngrijitor clădiri, Centrul de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie Timpurie „Sibell” (studii medii/generale) – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conf. art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) să îndeplinească condiţiile de studii, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*