Ședință de Consiliu Județean la Tulcea. Aleșii decid cum vor fi împărțiți banii în 2019

Ședință a Consiliului Județean Tulcea. FOTO CJ Tulcea

Consilierii județeni se întrunesc în ședință ordinară în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”  din Municipiul Tulcea, pe ordinea de zi fiind peste 20 de proiecte de hotărâri. De asemenea, există și un proiect de hotărâre în afara ordinii de zi.

Proiectul de ordine de zi din data de 19 aprilie este:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 19 martie 2019;
 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 22 martie 2019;
 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 29 martie 2019;
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Nectarie” Tulcea, pe anul 2019;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru un beneficiar din centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, pe anul 2019;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2019;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, pe anul 2019;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Tulcea, pe anul 2019;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, pe anul 2019;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2019;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Tulcea, pe anul 2019;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Administraţia Zonei Libere” Sulina, pe anul 2019;
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 149/2018 privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Proiectde hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa V;
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa VI;
 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea;
 18. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din instituțiile subordonate Consiliului Județean Tulcea;
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Cultural ,,Jean Bart” Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 12/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 20. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Tulcea;
 21. Proiect de hotărâre privind realizarea Albumului etnologic al județului Tulcea;
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Înțelegerii de Cooperare dintre Judeţul Tulcea din România şi Raionul Cahul din Republica Moldova;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale eligibile a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a Județului Tulcea pentru proiectul „Creșterea Siguranței și Securității Pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea – Siguranța și Creșterea Siguranței Pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea” – cod SMIS 127704;
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 117/2017 pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 222, Ceamurlia de Sus – Sarighiol de Deal – Limită judeţ Constanţa, km 81+921 – 94+518”, cu modificările ulterioare;
 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 1/2010 privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii de interes judeţean, cu modificările şi completările ulterioare;
 26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr.114/2017 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici şi a sumei reprezentând cofinanţarea din partea bugetului propriu al judeţului Tulcea pentru obiectivul de investiţii „Modernizare pod pe DJ 222 H, Intersecţie DN 22 D – Turcoaia, km 2+445”, cu modificările ulterioare;

În afara ordinii de zi:

27. Proiect de hotărâre pentru            modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 186/2017 privind aprobarea          proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-Ostrov-Dăeni-Făgărașu Nou”;

28. Diverse.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*