Prefectura Tulcea a prezentat bilanțul pe anul 2017

Prefectul Lucian Furdui, subprefectul Corvin Bangu și președintele CJC Horia Teodorescu au participat la ședința de bilanț

La nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, pentru anul 2017 au fost stabilite 9 obiective strategice (generale) cărora le corespund 21 de obiective specifice, raportate la 79 indicatori de performanţă:

1. Asigurarea aplicării şi respectării Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative la nivelul județului Tulcea.
2. Asigurarea verificării legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ.
3. Asigurarea realizării politicilor naţionale, a celor de integrare europeană şi a planului de măsuri pentru integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe.
4. Asigurarea bunei organizări şi desfăşurări a activităţii pentru situaţii de urgenţă, pregătirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar.
5. Asigurarea bunei organizări a activității serviciilor publice desfășurate în cadrul instituției prefectului.
6. Asigurarea exercitării prerogativelor stabilite prin lege în responsabilitatea prefectului cu privire la conducerea SPD ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.
7. Asigurarea bunei desfăşurări a activității comisiilor de specialitate coordonate de către prefect ce au în vedere exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu.
8. Urmărirea şi aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică.
9. Întărirea cooperării inter și intra instituționale și a relațiilor internaționale ale Instituției Prefectului Județul Tulcea pentru asigurarea eficienței activității la nivelul Instituției și îndeplinirea obiectivelor acesteia, până la sfârșitul anului 2017.

Președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, a participat la ședința de bilanț a Instituției Prefectului – Județul Tulcea.

După ce prefectul Lucian Furdui a prezentat, pe scurt, principalele repere ale activității derulate în cursul anului trecut, participanții la ședință au vorbit despre importanța instituției – reprezentant al Guvernului în teritoriu, dar și despre relația interinstituțională cu diferite servicii din județul nostru.

„Aș dori să încep prin a felicita întreaga echipă a Prefecturii Tulcea pentru modul excepțional în care a știut să fie garantul respectării legislației la nivelul administrației publice pe raza acestui județ și pentru modul exemplar în care și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu în cursul anului anterior. Meritați toate laudele noastre pentru activitatea desfășurată atât în ceea ce privește sistemul de ordine publică în județul nostru, în cazul coordonării serviciilor deconcentrate, dar și în situații concrete ce pot afecta traiul cotidian al locuitorilor județului Tulcea, gestionate corect și eficient prin intervenția tuturor factorilor implicați în Comandamentul pentru Situații de Urgență. Pot spune cu sinceritate că noi, Consiliul Județean Tulcea, ca autoritate a administrației publice locale, am avut în permanență o cooperare extrem de productivă cu partenerii din Instituția Prefectului, la care am găsit, de fiecare dată, deschiderea necesară pentru soluționarea oricăror probleme ce ne-au fost semnalate din teritoriu“, a transmis președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*