În următoarea ședință de Consiliu Local se decide dacă municipiul Tulcea va avea autobuze electrice pentru transportul public în comun

Autobuzele electrice ar putea ajunge la Tulcea. FOTO AB27
Autobuzele electrice vor ajunge la Tulcea. FOTO AB27

Pe 30 ianuarie, începând cu ora 13.00, consilierii locali ai municipiului Tulcea sunt convocați de primarul Municipiului Tulcea, în prima ședință ordinară din acest an. Pe ordinea de zi sunt un număr de 24 de puncte ce vor fi dezbătute de consilieri.

Consilierii locali vor supune la vot proiecte de hotărâri legate de viitorul transportului în comun din municipiu, extinderea Spitalului Județean, precum și obținerea autorizațiilor privind securitatea la incendiu pentru mai multe locații ale DGASPC Tulcea, printre care și patru creșe.

 1. Alegerea președintelui de ședință.
 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 19 decembrie 2019.
 3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 13 ianuarie 2020.
 4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 20 ianuarie 2020.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei termice facturate populaţiei şi acordarea subvenţiei din bugetul local.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 252/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020.
 7. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Tulcea.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2020.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Tulcea pentru anul 2020.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Protocolului-cadru pentru acoperirea costurilor pentru serviciile de colectare și transport, sortare și, după caz, valorificare prestate de societatea Servicii Publice S.A. pentru gestionarea deșeurilor de
  ambalaje din deșeurile municipale care se va încheia cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 161/27.08.2019, prin act adițional.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 84/20.04.2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare rețea canalizare Str. Bacului şi Str. Viticulturii, municipiul Tulcea” şi a indicatorilor tehnico-economici.
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 195/28.06.2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiție „Reabilitare imobil, Str. Păcii nr. 83, municipiul Tulcea“ şi a indicatorilor tehnico-economici.
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 296/25.10.2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiție „Lucrări pentru obținere autorizație de funcționare ISU Școala Gimnazială nr. 12, municipiul Tulcea“ şi a indicatorilor tehnico-economici.
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 259/27.09.2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiții „Lucrări de modernizare a construcțiilor aflate în patrimoniul municipiului Tulcea, în vederea obținerii autorizațiilor privind securitatea la incendiu ( Sediul Direcției de Asistență și Protecție Socială, Centrul multifuncțional Sofia, Cantina municipală, Creșele 1, 3, 6 și 9) și a indicatorilor tehnico-economici.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea parcului auto de transport călători din municipiul Tulcea prin achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul public“  și a indicatorilor tehnico-economici.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “„Modernizarea parcului auto de transport călători din municipiul Tulcea prin achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul public“, COD SMIS 130588 și a cheltuielilor legate de proiect.
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 323/26.11.2018 privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de
  mijloace de transport public – autobuze electrice” din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2, a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, a Acordului de Parteneriat
  și a Protocolului de Asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale.
 18. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 38,00 mp, situat în municipiul Tulcea, str. Gării nr. 24, bl.12, parter în vederea înregistrării în cartea funciară.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire showroom, magazin piese auto și birouri“ intravilan, strada Isaccei, nr. 102 H, T 18, P 226, număr cadastral 43565, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire hale”, intravilan, strada Energiei, nr. 27, număr cadastral 34418, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere și reorganizare spital județean de Urgență Tulcea“, intravilan, strada Spitalului, nr. 23 –număr cadastral 30539, strada Spitalului, nr. 23A – număr cadastral 30765, strada Spitalului, nr. 23 B – număr cadastral 30552, strada Spitalului, nr. 23 C – număr cadastral 33978, strada Iuliu Maniu, nr. 30 – număr cadastral 44697, strada Iuliu
  Maniu, nr. 30A – număr cadastral 44696, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire garaj, parter + mansardă locuibilă“, intravilan municipiul
  Tulcea, strada Erou Demetriade, nr. 29, număr cadastral 42735, Tulcea.
 23. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru membrii Consiliilor de Administrație ale societaților la care Consiliul Local al Municipiului Tulcea este actionar majoritar.
 24. Diverse

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

1 Comment

 1. Daca luati tot autobuze turcesti ca in bucuresti sau la brasov (cu motoare supraalimentate care dupa 3 ani de exploatare puteti sa le casati) puteti sa renuntati la idee.
  Infrastructura rutiera in oras este prafffffffff, poate va treziti, ar trebui sa asfalti toate (toate) strazile din oras, marcajele pe care le faceti dupa o saptamana aproape se sterg (politia rutiera ce pazeste).

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*