Consilierii județeni tulceni dezbat 16 proiecte de hotărâri în ședință ordinară

Ședință de Consiliu Județean Tulcea. FOTO CJ Tulcea

Consiliul Județean Municipal Tulcea a fost convocat în ședință ordinară în data de 28 iunie, începând cu ora 10.00, în sala de şedinţe ,,Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea, din str. Păcii, nr. 20.

Proiectul de ordine de zi este următorul:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 31 mai 2019;
 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 12 iunie 2019;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Tulcea, pe anul 2019;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul “Delta Dunării” Tulcea, pe anul 2019;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 71/31.05.2019 privind participarea Județului Tulcea prin Consiliul Județean Tulcea la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pe anul 2019;
 6. Proiect de hotărâre privind participarea Direcţiei Publice Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pe anul 2019;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul Judeţului Tulcea, pe anul 2019, pentru domeniile „Sport” şi
  „Activităţi social/culturale”;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Tulcea, pe anul 2019, cultelor religioase recunoscute de lege care își desfăşoară activitatea în județul Tulcea;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome Aeroportul ,,Delta Dunării” Tulcea;
 10. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Tulcea aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 62/27.05.2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Horia Teodorescu, reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Judeţul Tulcea în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare ,,Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Județul Tulcea” pentru a vota acceptarea în calitate de membru în cadrul Asociației a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Dorobanţu;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Închiderea Centrului de Plasament Speranța și înființarea a două căsuțe de tip familial și a unui Centru de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie în Tulcea”;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Închiderea Centrului de Plasament Speranța și înființarea a două căsuțe de tip familial în Isaccea”;
 14. Proiect de hotărâre pentru actualizarea componenței Grupului de lucru cu rol consultativ în derularea procedurilor privind reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Tulcea (PATJ) aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 52/7/30 septembrie 2016;
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 160/2013 privind achiziţionarea de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare;
 16. Diverse.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*