Cinci proiecte selectate de Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării

Proiecte selectate de Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării. FOTO Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării. FOTO Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării.

Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării a încheiat cu succes selecţia proiectelor declarate admise în urmă finalizării procedurilor de evaluare pentru Măsura 2 – Sporirea atuurilor de mediu și încurajarea investițiilor care vizează atenuarea schimbărilor climatice din cadrul Strategiei Plan de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești finanțată prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020.

Numărul de proiectelor depuse pe Măsura 2 – Sporirea atuurilor de mediu și încurajarea investițiilor care vizează atenuarea schimbărilor climatice a fost de 44, din care 32 evaluate și 12 retrase.

Numărul proiectelor selectate pentru finanțare nerambursabilă este de cinci proiecte în valoare totală a cheltuielilor eligibile de 6.768.728,95 lei echivalentul a 1.518.162,83 euro, iar valoarea ajutorului public nerambursabil este de 6.755.535,81 lei echivalentul a 1.515.162,90 euro.

Plafonul financiar existent alocat prin FLAG Delta Dunării pentru Măsura 2 – Sporirea atuurilor de mediu și încurajarea investițiilor care vizează atenuarea schimbărilor climatice este de 6.999.845,00lei, echivalentul a 1.570.000,00 euro.

În cadrul şedinţei de selecţie au fost analizate cele cinci proiecte eligibile, care au fost declarate admise în urmă finalizării procedurilor de evaluare din cadrul compartimentului de Evaluare şi Selecţie al FLAG Delta Dunării şi au fost declarate selectate spre finanţare toate proiectele acestea îndeplinind condiţia de coerența cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei şi a celorlalte criterii de selecţie în conformitate cu Procedură Operaţională de Selecţie a FLAG Delta Dunării.

Din proiectele selectate spre finanţare în cadrul prezentului apel pe acesta Măsură de finanțare se regăsesc proiecte ai căror solicitanţi sunt din sectorul public reprezentând autorități publice municipale, județene și lăcășe de cult religios, proiecte ce se adresează comunităţilor din teritoriul flag prin facilități de acostare pentru nave mici și ambarcațiuni, îmbunătățirea condițiilor de agrement și recreere, creșterea potențialului turistic al mănăstirilor prin realizarea unor facilități de acostare la nivelul Deltei Dunării.

În cadrul ședinței a Comisiei de Selecție s-a discutat intens asupra celor zece proiecte care au fost declarate eligibile fără finanțare. Sumele aferente proiectelor selectate de FLAG care au fost retrase, declarate neconforme/neeligibile/neselectate vor fi:

realocate în cadrul aceleiași măsuri, pentru proiectele selectate fără finanțare sau pentru următorul apel de depunere proiecte;

realocate în cadrul altor măsuri (prin act adițional la contract sau notificare) pentru proiectele selectate fără finanțare sau pentru următorul apel de depunere proiecte.

În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni (pentru aceeași alocare financiară, sau pentru o alocare financiară mărită prin realocare în urmă situațiilor descrise mai sus), un solicitant declarat eligibil și selectat de către FLAG, se retrage și rămâne astfel o suma disponibilă, această sumă poate fi alocată primului solicitant eligibil din aceeași sesiune, dar care a fost selectat fără finanțare de către FLAG, sau în situația în care un solicitant declarat eligibil și selectat de către FLAG, este respins de către AM POPAM și rămâne în acest fel o suma disponibilă, această sumă poate fi realocată către primul solicitant declarat eligibil de către FLAG, dar selectat fără finanțare, în cadrul aceluiași apel sau în cazul unui apel ulterior.

În cadrul celor cinci proiecte selectate spre finanţare depuse de către Autorităţii Publice locale se regăsesc proiecte ce sunt în concordanţă cu activităţile eligibile finanţate în cadrul acestei măsuri şi anume:

Asigurarea facilităților de acostare a navelor mici și a ambarcațiunilor;

Îmbunătățirea calității vieții comunităților pentru sprijinirea infrastructurii și serviciilor legate de turism și prin promovarea ecoturismului;

Creșterea siguranței la îmbarcare și debarcare prin amenajarea facilităților de acostare;

Creșterea de facilități de desfășurare a activităților tipice ecoturismului pescăresc;

Creșterea capacității de transport și agrement pescăresc și creșterea atractivității turistice în zona FLAG;

Îmbunătățirea calității zonei de agrement și recreere prin revitalizarea estetică și funcțională a parcului în scopul creșterii numărului de vizitatori;

Crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă din zona;

Dezvoltarea durabilă din punct de vedere social, economic, de mediu și cultural;

Atragerea de noi turiști și implicit la creșterea veniturilor comunităților și a nivelui de trăi;

Impact pozitiv asupra economiei zonei prin creșterea veniturilor din activități turistice și de agrement.

“La aceasta dată continuă procesul de evaluare a proiectelor depuse pe Măsura 1, fiind deja evaluate aproximativ 30% din cereri. De asemenea, se fac demersuri pentru suplimentarea fondurilor astfel încât sa poate fi finanțate și proiectele eligibile fără finanțare” a declarat managerul FLAG Delta, Valentin Moldoveanu.

 

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*