Asociația Noul Val anunță începerea proiectului Viitor pentru tineri – Tineri pentru viitor

Asociația Noul Val

Asociația Noul Val, în calitate de beneficiar anunță începerea proiectului Viitor pentru tineri – Tineri pentru viitor Cod smis: POCU/908/1/3/150953, derulat în parteneriat cu Asociația Ion Câmpineanu pentru Consultanță și Dezvoltare.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de: integrarea durabilă pe piaţa muncii a tinerilor care nu au un loc de muncă, educaţie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin îmbunatatirea competențelor sau certificarea compețentelor dobândite pe alte căi, pentru 1060 de persoane, tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între16-29 ani, înregistrați și profilați de SPO, care beneficiază de sprijin și ocuparea a minim 456 dintre aceștia.

Proiectul Viitor pentru tineri – Tineri pentru viitor, POCU/908/1/3/150953 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 și se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni (august 2021 -iulie 2023) în regiunile Sud-Est, Sud-Vest-Oltenia și Sud-Muntenia.

În cadrul prezentului apel de proiecte grupul țintă eligibil cuprinde următoarele categorii de persoane, cu domiciliul/reședința în teritoriul unde se implementează activitățile proiectului respectiv:

Tineri Neets (vârstă cuprinsă între 16-29 de ani care nu urmeaza nici o formă de învățământ și nu au nici un loc de muncă) cu domiciliul sau resedința în regiunile de implementare ale proiectului (Sud-Est, Sud-Vest-Oltenia și Sud-Muntenia) înregistrați, informați si consiliați inclusiv profilați de către SPO, cu accent pe tinerii NEETs din mediul rural și cei aparținând minorității romă.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 • min 1400 persoane informate
 • 1060 persoane, tineri NEETs șomeri înregistrați și profilați de SPO
 • min 612 persoane certificate în urma absolvirii cursurilor din cadrul proiectului
 • min 80 persoane certificate în urma sesiunilor de evaluare de competențe
 • min 1060 persoane care au beneficiat de consiliere, orientare profesionala
 • min 850 persoane participante la activitățile de mediere
 • 8 burse de locuri de muncă organizate
 • min 200 persoane certificate în urma absolvirii cursurilor de competențe antreprenoriale
 • min 53 beneficiari sprijiniți prin activități specifice de activitate consiliere/consultanță/mentorat;
 • min 53 întreprinderi înființate/certificate CUI
 • min 100 copii pentru care se asigură sprijin/acompaniament părinților
 • min 400 participanți la activități de dezvoltare personală;

Conferința de lansare a proiectului va avea loc vineri 8 octombrie 2021, ora 12.00, la Casa de Cultură din localitatea Măcin, str. 1 Decembrie nr.20, județul Tulcea

Valoarea totală a proiectului: 16,526,547,18 lei

Valoarea cofinanțării UE: 10.067.039,68 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

 

 

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*