AJOFM Tulcea: „Luna mai este luna promovării economiei sociale”

Sediul AJOFM Tulcea. FOTO Cătălin Schipor
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea. FOTO Cătălin Schipor

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea anunță că luna mai este luna promovării economiei sociale și este dedicată organizării unor evenimente și acțiuni de conștientizare a importanței dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate, la nivel național.

Potrivit AJOFM Tulcea, economia socială reprezintă ansamblul activităților private cu caracter economic și social, servind interesul general, interesele unei colectivități și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea incluziunii sociale și/sau furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări. Domeniul economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare și de sprijinire a economiei sociale, precum și condițiile de atestare a întreprinderilor sociale și de certificare a întreprinderilor sociale de inserție sunt reglementate de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare.

„Contribuind la dezvoltarea comunităților locale, economia socială are ca obiective consolidarea coeziunii economice și sociale, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea serviciilor sociale. Pentru îndeplinirea acestor obiective, entitățile economiei sociale desfășoară, în principal, următoarele activități de interes general: producerea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia; promovarea cu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil; dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil; dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil”, au transmis reprezentanții instituției.

Principiile pe care se bazează economia socială sunt:

  • prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;
  • solidaritate și responsabilitate colectivă;
  • convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivități;
  • control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;
  • caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
  • personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independentă față de autoritățile publice;
  • alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor;
  • proces decizional transparent și responsabil în interesul colectivității pe care o deservește.

Întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție beneficiază de gratuitate pentru emiterea atestatului sau/și a mărcii sociale, precum și înregistrarea în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale (RUEIS). Serviciile de atestare și de certificare sunt oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv Agenția Municipală București. Compartimentele de economie socială din cadrul agențiilor teritoriale informează și acordă sprijin metodologic pentru derularea procedurii de atestare/certificare a întreprinderilor sociale/ întreprinderilor sociale de inserție, precum și pentru desfășurarea activității acestora în raport cu drepturile și obligațiile acestora în calitate de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție.

Lista persoanelor responsabile din cadrul compartimentelor de economie socială din cadrul agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă/ Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București și datele de contact este disponibilă pe site-ul www.anofm.ro în cadrul secțiunii „Persoane juridice/Economie socială”. Procesul de atestare și certificare a debutat în anul 2016, iar până la finele lunii martie 2022 au fost acordate 2.595 de atestate ca întreprindere socială (ÎS) și 180 de certificate de întreprindere socială de inserție (ÎSI)/marcă socială.

În perioada 2017  -2022, au fost retrase, conform prevederilor legale, 81 de atestate de IS și 7 mărci sociale. De asemenea, în cadrul procesului de atestare și certificare care a debutat în anul 2016, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea, până la această dată, a acordat 44 de atestate ca întreprindere socială (ÎS) și un certificat de întreprindere socială de inserție (ÎSI)/marcă socială.

RUEIS este publicat lunar, în forma actualizată, pe pagina de internet a ANOFM (www.anofm.ro – https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=9&subcateg=1) și poate fi consultat de orice persoană interesată de domeniul economiei sociale.

În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin intermediul instituțiilor subordonate, derulează acțiuni la nivel național în vederea promovării drepturilor și obligațiilor entităților de economie socială atestate și certificate, după caz, modificărilor aduse cadrului legal prin OUG nr. 33/2022, precum și creșterii gradului de implicare a autorităților locale în susținerea domeniului economiei sociale.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*