Autobuzele nepoluante pentru transportul în comun în municipiul Tulcea, unul dintre punctele dezbătute la următoarea ședință de Consiliu Local

Municipiul Tulcea, vedere de la Monument. FOTO Cătălin Schipor

Primarul Tulcei, Constantin Hogea a convocat Consiliul Local al Municipiului Tulcea, în şedinţă ordinară publică. Aceasta este programată pentru data de 25 iulie, începând cu ora 13:00, în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”.

Pe ordinea de zi sunt trecute un număr de 28 de proiecte de hotărâri, printre acestea numărându-se și cel al achiziționării de mijloace de transport în comun nepoluante, dar și reabilitarea energetică a mai multor clădiri.

 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 27 iunie 2019.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli alMunicipiului Tulcea pe anul 2019. –
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a autobuzului tip MAN, înmatriculat cu nr. TL–99–ABD, mijloc de transport aflat în patrimoniul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, pentru transportul de persoane pe căi rutiere interne și internaționale
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de colectare separată, transport și sortare pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „ Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Grădiniței cu Program prelungit nr. 12, Municipiul Tulcea prin eficientizare energetică” și a indicatorilor tehnico-economici
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Colegiului Economic Delta Dunării din Muncipiul Tulcea prin eficientizare energetică” și a indicatorilor tehnico-economici
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „ Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Colegiului Tehnic Henri Coandă – Municipiul Tulcea prin eficientizare energetică” și a indicatorilor tehnico-economici
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „ Modernizarea sediului Poliției Locale Tulcea prin eficientizare energetică” și a indicatorilor tehnico-economici. – – Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 1, 2, 5.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Modernizarea sediului Primăriei Municipiului Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Reabilitare energetică clădire Liceul de Arte George Georgescu” și a indicatorilor tehnico-economici. – inițiator Primarul Municipiului
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „ Reabilitare energetică clădire, Internat – Liceul Teoretic Grigore Moisil” și a indicatorilor tehnico-economici
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru proiectul „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din str. Gării, nr. 14, bl. 7 – Municipiul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea parcului auto de transport călptori din municipiul Tulcea prin achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul public“ și a indicatorilor tehnico-economici
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „LTE pentru locuințe pentru tineri destinate închirierii prin programul ANL, Str. 1848, municipiul Tulcea“ şi a indicatorilor tehnico- economici
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 85/20.04.2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare rețea apă Str. Bacului și Str. Viticulturii, municipiul Tulcea“ și a indicatorilor tehnico-economici
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 84/20.04.2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare rețea canalizare Str. Bacului și Str. Viiticulturii, municipiul Tulcea“ şi a indicatorilor tehnico-economici
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 6 – Sinteza programului de îmbunătățire a eficienței energetice, Secțiunea Clădiri publice propuse pentru reabilitare termică a Programului de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 224 din 26.07.2018
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 167/25.05.2018 privind însușirea rapoartelor de evaluare și a efectuării schimbului de imobile între Municipiul Tulcea și S.C. Vard Tulcea S.A.
 20. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 326 mp, situat în Municipiul Tulcea, str. Urzicii, nr. 16A și concesionarea prin încredințare directă a diferenței în suprafață de 51,00 mp, teren situat în Tulcea, str. Urzicii nr. 16A în favoarea numiților Petrea Angelica și Petrea Cătălin
 21. Proiect de hotărâre privind închirierea unor loturi de teren situate în zona Lac Ciuperca și Orășelul Copiilor, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, în vederea desfășurării evenimentelor organizate de zilele municipiului
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune a serviciului de distribuție a gazelor naturale în Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, nr. 1/24.11.2003, încheiat cu societatea Tulcea Gaz S.A., prin Actul Adițional nr. 3
 23. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru desfășurarea activității de prestări servicii funerare de către firma „Casa Niculescu – Servicii Funerare SRL cu sediul social în municipiul Constanţa, str. Cibinului, nr. 18, județul Constanţa, având C.U.I. 14940724, pentru punctul de lucru
  situat în municipiul Tulcea, str. Eternității nr. 1, județul Tulcea
 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 323/26.11.2018 privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice” din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2, a
  indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale
 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 33/28.02.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Locuințe“ extravilan municipiul Tulcea, T 67, P 2035, numere cadastrale 7011, 7012, 7013, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilan a suprafeței de 6.000,00 mp prin extinderea intravilanului municipiului Tulcea
 26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 15/30.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire service auto“ intravilan, Șoseaua Barajului, nr. 36, număr cadastral 34693, număr cadastral vechi 5012/2, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent
 27.  Raport privind activitatea asistenților personali în semestrul I al anului 2019.
 28. Diverse

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*