Ședință ordinară a Consiliului Județean Tulcea

Ședință a Consiliului Județean Tulcea. FOTO CJ Tulcea

Consilierii județeni au fost convocați în ședință ordinară, astăzi, de la ora 10.00. Evenimentul are loc în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea, situată în Municipiul Tulcea.

Ordinea de zi este următoare:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 21 decembrie 2023;
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 15 ianuarie 2024;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru un beneficiar din centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, pe anul 2024;
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Nectarie” Tulcea pentru anul 2024;
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Tulcea, administrate şi finanţate din bugetul judeţului Tulcea, pentru anul 2024;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii unitare lei/km aferentă sumei forfetare lunare si a sumei forfetare pe zi acordată elevilor din judeţul Tulcea care nu sunt şcolarizaţi în satul, comuna,
oraşul sau municipiul de domiciliu şi nu beneficiază de existenţa serviciilor de transport public sau transport de tip curse şcolare;
7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina” a unor bunuri aferente infrastructurii si suprastructurii portuare, aflate în domeniul
public al Judeţului Tulcea;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin procedura licitaţiei a terenului în suprafață de 15.725 mp, situat în Amenajarea piscicolă Lunca, care aparține domeniului public al
Județului Tulcea;
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției financiare anuale a Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea către Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării;
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției financiare pentru anul 2024 a Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea;
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției financiare anuale a Unității Administrativ Teritoriale Județul Tulcea către Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XXVII;
13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea nr. 190/2019, cu modificările ulterioare;
14. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea;
15. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea;
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Direcția Publică Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Tulcea;
17. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Tulcea în Adunarea Generală a Asociaţiei Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării;
18. Proiect de hotărâre pentru desemnarea şi validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Tulcea;
19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Tulcea;
20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*