Pe 25 octombrie se votează în Consiliu Local prețul gigacaloriei și subvențiile acordate tulcenilor

Municipiul Tulcea, vedere de la Monument. FOTO Cătălin Schipor

Consilierii locali din tulcea sunt convocați în altă ședință, de data aceasta una ordinară. Ședința este programată pentru data de 25 octombrie, în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”, din Municipiul Tulcea, începând cu ora 13.00

Ordinea de zi cuprinde 28 de proiecte de hotărâri, toate fiind inițiate de către primarul Constantin Hogea.

 1.  Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 27 septembrie 2018;
 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 27 septembrie 2018;
 3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 18 octombrie 2018;
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2018;
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” pe anul 2018;
 6. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale datorate de persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate;
 7. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor comerciale radiate din evidenţa fiscală;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru producerea, transportul si distribuția energiei termice și a prețurilor locale pentru furnizarea energiei termice produsă pe bază de gaze naturale în municipiul Tulcea de către S.C. ENERGOTERM S.A. TULCEA;
 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Energoterm S.A. pe anul 2018;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice facturate populaţiei şi acordarea subvenţiei din bugetul local;
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 192/28.06.2018 privind participarea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea ca membru asociat în cadrul “Asociaţiei de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării”;
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea punctului 1.6 – Portofoliul de proiecte prioritare al Municipiului Tulcea din cadrul volumului III al „Strategiei de dezvoltare a municipiului Tulcea“, 2016-2030, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municiului Tulcea nr. 131/20.12.2016, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municiului Tulcea nr. 62/29.03.2018;
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului local pentru desfășurarea activității de comerț stradal în municipiul Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 145/29.06.2017, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 240/14.08.2018;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul „Lucrări pentru obținerea autorizației de funcționare ISU Școala Gimnazială nr. 12, municipiul Tulcea“ şi a indicatorilor tehnico-economici;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul „Reabilitarea energetică clădire Liceul de Arte george Georgescu“ şi a indicatorilor tehnico-economici;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul „Reabilitare clădire internat Liceul Teoretic Grigore Moisil“ şi a indicatorilor tehnico-economici;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Amenajare teren sport Aleea Chiparosului, municipiul Tulcea“ şi a indicatorilor tehnico-economici;
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren situată în Tulcea, strada Antenei FN, înregistrată la poziţia 918 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/27.02.2017, din 10075 mp în 6740 mp, potrivit cărţii funciare nr. 39743 și dezmembrarea acesteia în două loturi;
 19. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A. a terenului în suprafaţă de 0,5 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Prislav nr. 173, pentru amplasarea a două cutii stradale și a unui bloc de măsură și protecție trifazat;
 20. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafaţă de 9.221 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în suburbia Tudor Vladimirescu, înscris în cartea funciară nr. 35450 Unitatea Administrativ-Teritorială Tulcea şi darea în folosință gratuită către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ”Delta Dunării” Tulcea a terenului în suprafață de 900 mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în suburbia Tudor Vladimirescu, pentru construirea unei stații fixe și a punctului de observație;
 21. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcută municipiului Tulcea şi inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 308 mp, identificat numărul cadastral 42690, carte funciară 42690, în vederea amenajării unei căi de acces;
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren situată în municipiul Tulcea, strada Prislav nr.17, înregistrată la poziția 944 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 301 mp la 707 mp, în vederea înregistrării în cartea funciară;
 23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 707 mp, situat în Tulcea, str.Prislav nr.17, concesionarea acestuia prin licitație publică pentru ”Școală de vară arhitectură” și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Concesionare teren Școala de vară arhitectură” cu Regulamentul Local de Urbanism aferent;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Realizare parc auto utilaje grele deszăpezire“, intravilan, zona Dallco, subzona „D”, P D6, LOT 1, număr cadastral 30083, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere și refațadizare construcție existentă C2“, intravilan, strada Forestierului, nr. 2A, număr cadastral 31089, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Amenajare „Garden plante“ sediu, seră, puț forat și împrejmuire“, extravilan, T 27, P 458, număr cadastral 38201, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilanul Municipiului Tulcea, ca trup izolat „Garden plante“ a suprafeţei de 3000 mp;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modernizarea Portului Tulcea“ de la Mm 38+1530 LA Mm 38+800”, intravilan, strada Portului – Zona Faleză, numere cadastrale 31481, 40039, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent;
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Reparație capitală extindere și consolidare parțială locuință existentă“, intravilan, strada Milcov, nr. 12, număr cadastral 39146, Tulcea.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*