27 de milioane de euro sunt disponibili pentru dezvoltarea pescuitului și acvaculturii din Delta Dunării prin mecanismul financiar ADI ITI

Delta Dunarii. FOTO Adrian Boioglu

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 a anunţat lansarea a 12 apeluri pentru depunerea cererilor de finanţare dedicate dezvoltării sectorului pescăresc din teritoriul ITI Delta Dunării.

Pe toate cele 12 linii de finanţare sunt puse în prezent la dispoziţia potenţialilor beneficiari aproximativ 27 de milioane de euro.
Astfel, se doreşte creşterea competitivităţii şi sustenabilităţii sectorului pescăresc.
Strategia Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 își propune în principal creșterea producției în acvacultură și procesare. De asemenea, îşi propune creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești.

– Finanţare de 18 milioane de euro pentru investiţii în acvacultură

Pentru Măsura II.2 – Investiții productive în acvacultură, bugetul pus la dispoziția potențialilor beneficiari este de 18 milioane de euro. Sunt aici incluse toate tipurile de investiții legate de valoare adăugată a produselor, creșterea producției și a eficientei resurselor. Solicitanți eligibili sunt întreprinderile și ONG-urile cu activitate economică din domeniul acvaculturii. Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 4 milioane de euro.
De asemenea, teritoriul ITI Delta Dunării primește 3 milioane de euro pentru Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură – pe Măsura IV.4, 1.200.000 de euro fiind disponibili pentru componentele – creşterea eficienţei energetice, energie regenerabilă şi activităţi de marketing.

– Serviciile de consiliere cu privire la strategii de afaceri şi marketing, alocare de 400.000 de euro

Pe apelul dedicat Măsurii I.2 – Servicii de consiliere pot aplica pentru obţinerea sprijinului financiar nerambursabil pescarii – persoane fizice sau juridice, organizaţii de pescari inclusiv organizaţii de producători în activităţi din domeniul pescuitului.
Sunt eligibile activităţi care contribuie la îmbunătăţirea performanţei şi a competitivităţii generale a operatorilor în scopul promovării pescuitului durabil ca: studiile de fezabilitate şi serviciile de consiliere care evaluează viabilitatea proiectelor potenţial eligibilie; furnizarea de servicii de consiliere cu privire la strategii de afaceri şi marketing şi sustenabilitatea mediului.
Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 150.000 de euro.

– Se dau bani şi pentru adăposturi şi restaurante pescăreşti

Alocarea financiară pentru cei care vor dezvolta proiecte pe componenta promovarea pescuitului durabil este de 1.600.000 de euro iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect pe Măsura 6.1 – Diversificarea veniturilor şi noi forme de venit este de 150.000 de euro.
Sunt finanţate investiţii în turismul cu undiţa, restaurante cu specific pescăresc, servicii de mediu aferente pescuitului. Pot beneficia de sprijinul financiar pe acest palier pescarii persoane fizice autorizate sau juridice care înaintează un plan de afaceri pentru dezvoltarea noilor lor activităţi.
Pentru Măsura I.23. – investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor ; construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, alocarea financiară este de 2.000.000 de euro.
Cine poate beneficia: organisme de drept public; pescari sau organizații de pescari sau asociații de pescari; ONG în parteneriat cu organizații de pescari sau cu asociații de pescari; organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizații interprofesionale; alte tipuri de beneficiari privați care au activități în domeniul pescuitului.

Condițiile de accesare a finanțărilor sunt detaliate în ghidurile specifice disponibile pe http://www.itideltadunarii.com/.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*