Ședință extraordinară a Consiliului Local Tulcea, pe data de 5 decembrie

Sediul Primăriei și Consiliului Local Tulcea. FOTO Cătălin Schipor

O ședință extraordinară a Consiliului Local Tulcea va avea loc pe data de 5 decembrie, de la 14, pe ordinea de zi aflându-se 14 proiecte de hotărâre.

Consiliul Local al Municipiului Tulcea a fost convocat în şedinţă extraordinară pentru data de 5 decembrie, ora 14.00, aceasta urmând să aibă loc în sala de ședințe a Primăriei municipiului Tulcea.

ORDINEA DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2018.
 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe și scoaterea din uz a obiectelor de inventar aflate în domeniul privat al Municipiului Tulcea în vederea valorificării și casării. 
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Tulcea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor mijloace fixe date în administrare către Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu, scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe și scoaterea din uz a obiectelor de inventar date în administrare către Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu în vederea valorificării, respectiv a declasării și casării acestora.
 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării și casării a mijloacelor fixe aflate în domeniul privat al Municipiul Tulcea concesionate către S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea și scoaterea din uz în vederea declasării și casării a obiectelor de inventar aflate în domeniul privat al Municipiului Tulcea concesionate către S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea.
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Tulcea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor mijloace fixe concesionate către
  S.C. Aquaserv S.A. Tulcea şi scoaterea din funcţiune în vederea valorificării și casării a mijloacelor fixe concesionate către S.C. Aquaserv S.A. Tulcea.
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Tulcea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor mijloace fixe concesionate către
  S.C. Energoterm S.A. Tulcea şi scoaterea din funcţiune în vederea valorificării și casării a mijloacelor fixe concesionate către S.C. Energoterm S.A. Tulcea.
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Tulcea în domeniul privat al Municipiului Tulcea a unor bunuri – mijloace fixe, scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe și scoaterea din uz a obiectelor de inventar aflate în domeniul privat al Municipiului Tulcea, date în folosință gratuită unităților de învățământ din Municipiul Tulcea, în vederea valorificării și casării, respectiv declasării și casării acestora.
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 19/26.01.2017 privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru două locuinţe construite din fondurile statului, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, aprobate spre vânzare actualilor chiriaşi în baza HCL nr.102/18.06.2014.
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 11000 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului, situat în suburbia Tudor Vladimirescu, atribuit în folosință gratuită Administrației bazinale de Apă Dobrogea Litoral – Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, pentru realizarea obiectivului ”Apărare împotriva inundațiilor a localității Tudor Vladimirescu, județul Tulcea”.
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 1200 mp, situat în suburbia Tudor Vladimirescu, atribuit în folosinţă gratuită Administrației bazinale de Apă Dobrogea Litoral – Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, pentru realizarea obiectivului ”Cheu de acostare, canton de exploatare, platformă asfaltată, magazie materiale”.
 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A. a terenului în suprafaţă de 0,3 mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Toamnei nr. 7, pentru amplasarea unor cutii stradale și a unui bloc de măsură și protecție trifazat.
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Toamnei, înregistrată la poziția 270 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 2250 mp la 3208 mp, în vederea înregistrării în cartea funciară.
 1. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 1020 mp, situat în municipiul Tulcea, zona Neptun, strada I. L. Caragiale nr.7, spate bloc C2, în vederea înregistrării în cartea funciară.
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafață de 707 mp, situat în Tulcea, str. Prislav nr.17, concesionarea acestuia prin licitație publică pentru ”Școală de vară arhitectură” și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Concesionare teren Școala de vară arhitectură” cu Regulamentul Local de Urbanism aferent.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*