Ședință de Consiliu Local la Tulcea. Aleșii decid asocierea cu Teatrul Jean Bart pentru mai multe proiecte culturale, dar și reamenajarea lacului Ciuperca

Primăria și Consiliul Local Tulcea, FOTO Cătălin Schipor
Primăria și Consiliul Local Tulcea, FOTO Cătălin Schipor

Primarul Municipiului Tulcea a dispus convocarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în şedinţă ordinară publică, pentru data de 27 iunie, începând cu ora 13:00. Ședința are loc în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu.

Pe lista proiectelor de hotărâre se afla și cel al reamenajării zonei Lac Ciuperca.

 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 30 mai 2019.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2019.
 3. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea în vederea realizării proiectelor “Festivalul de teatru TRAGOS, ediţia a XVII-a”, „Spectacolul de teatru pentru copii <Aventurile lui Pinocchio>” şi ”Cunoaşte Tulcea, du-i renumele în lume”.
 4. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data de 01.01.2020, pentru clădirea situată în municipiul Tulcea, str. Spitalului, nr. 33, bl. 20, parter, proprietatea contribuabilului Rekin S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului « ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE AGREMENT ŞI RECREERE ÎN PARCUL ŞI LACUL CIUPERCA DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN MĂSURI DE PROTEJARE A MEDIULUI PENTRU COMUNITĂȚI DIN ZONA FLAG DELTA DUNĂRII» cod SMIS 130185, cod RO 02 22 06 2018 098 06.
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor activității de salubrizare și întreținere spații verzi în municipiul Tulcea executată de societatea Servicii Publice S.A. Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 12/26.01.2017
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de colectare separată, transport și sortare pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, prin act adiţional.
 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea în domeniul privat al municipiului Tulcea a unui mijloc fix atribuit în folosinţă gratuită Liceului Tehnologic “Henri Coandă“ Tulcea și scoaterea din funcţiune a mijlocului fix aflat în domeniul privat al municipiului Tulcea în vederea casării şi a valorificării acestuia.
 10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului – lotul nr. 1, în suprafaţă de 70 mp, identificat cu numărul cadastral 44221, dezmembrat din terenul în suprafață de 337 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Gloriei nr. 37, având deschidere spre strada Milcov nr. 2.
 11. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 7097 mp, situat în municipiul Tulcea, zona industrială vest, strada Prelungirea Taberei FN, în vederea înregistrării în cartea funciară.
 12. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 382 mp, situat în municipiul Tulcea, strada Mahmudiei nr. 2, aferent imobilului proprietatea societății UNIREA SOCIETATE COOPERATIVĂ.
 13. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitatie publică a terenului în suprafată de 114,00 mp, apartinând domeniul privat al Municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str. Mahmudiei, nr. 13, pentru destinatia de “parcare auto”, pentru o perioadă de 5 ani.
 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe terenuri aparţinând domeniului public/privat al municipiului Tulcea.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciilor de Apă și de Canalizare din Județul Tulcea prestate de societatea Aquaserv S.A.
 16. Diverse

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*