Mai multe rectificări bugetare sunt trecute pe ordinea de zi a următoarei ședințe de Consiliu Local

Primăria și Consiliul Local Tulcea, FOTO Cătălin Schipor
Primăria și Consiliul Local Tulcea, FOTO Cătălin Schipor

Consilierii locali ai municipiului Tulcea sunt convocați de către primarul Constantin Hogea în şedinţă ordinară publică. Aceasta este programată pentru data de 19 decembrie începând cu ora 13:00 și se ține în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”

Ordinea de zi cuprinde 32 de proiecte de hotărâri:

 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 28 noiembrie 2019.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2019.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, asigurat de societatea Agropieţe S.A., începând cu 01.01.2020.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru transportul la stația de tratare mecano-biologica Mihai Bravu a deşeurilor biodegradabile și a tarifului pentru transportul de la stația mecano-biologică Mihai Bravu a deșeului biostabilizat de pe raza municipiului Tulcea.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul, depozitarea şi procesarea la rampa ecologică a deşeurilor menajere şi comerciale, asimilate celor menajere, colectate de la persoanele juridice din municipiul Tulcea.
 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.
 9. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data de 01.01.2020, pentru clădirea cu destinația de locuință, situată în municipiul Tulcea, str. 9 Mai, nr. 1B, proprietatea societății Delta Fish S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 10. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu data de 01.01.2020, pentru clădirea cu destinația de moară, situată în municipiul Tulcea, str. Isaccei, nr. 59, proprietatea societății Deltapan S.A., ca urmare a constatării stării
  tehnice de clădire neîngrijită.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cofinanțării proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea în perioada 2014-2020”.
 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unei prestaţii financiare excepţionale pentru copiii înscrişi la activitatea de tip „Școală după Școală” desfăşurată în cadrul Centrului Multifuncţional Sofia, centru aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru copiii înscriși în cadrul Centrului de Îngrijire, Supraveghere și Educație Timpurie „Sibell” aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “PARCARE SUPRAETAJATĂ STR. DUMITRU IVANOV, MUNICIPIUL TULCEA” și a indicatorilor tehnico-economici.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului termoenergetic pentru sistemul de alimentare cu energie termică a municipiului Tulcea pentru anul 2017.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi ale structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea.
 17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special, reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere” Tulcea“, Viceprimarul
  Municipiului Tulcea, Ing. Luca Andaluzia, în vederea modificării tarifului pentru preluare deșeuri municipale reziduale în vederea depozitării – la depozitul Mihai Bravu, a modificării, contractului de delegare a gestiunii serviciului public de operare a stației de
  tratare mecano-biologică și a depozitului de deșeuri nepericuloase de la Mihai Bravu, inclusiv monitorizarea post-închidere a depozitelor neconforme de la Isaccea și Măcin nr.155/02.04.2019, prin actul adițional nr. 3 și a excluderii membrului U.A.T Murighiol din
  cadrul Asociației.
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a Gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Tulcea prin concesiune nr. 20097/30.06.2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea și societatea Energoterm S.A., prin act adițional.
 19. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea, a terenului în suprafaţă de 743 mp, situat în Tulcea, str. ing Dumitru Ivanov FN, a terenului în suprafaţă de 785 mp, situat în Tulcea, str. Navaliștilor colț cu str. Viitorului și a terenului în suprafaţă de 371 mp, situat în Tulcea, str. Isaccei vis-à-vis de Colegiul Tehnic Agricol “Nicolae Cornățeanu”, pentru amplasarea a trei stații de încărcare rapidă autobuze electrice și realizarea de branșamente electrice de medie tensiune.
 20. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor tehnice ale imobilului identificat cu număr cadastral 34005, carte funciară 34005, reprezentând Aleea Prelungirea Taberei.
 21. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea către actualii concesionari ai suprafeţelor de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea care au altă destinație decât cea de locuință.
 22. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea către actualii concesionari ai suprafeţelor de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, care au destinaţia de locuinţă.
 23. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcută către municipiul Tulcea şi inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 3401 mp, situat în Tulcea, T26, P440, identificat cu nr. Cadastral 42973, carte funciară nr. 42973, pentru căi de acces.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”EXTINDERE ȘI AMENAJARE CLĂDIRE CORP C2 PENTRU SPAȚIU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI SPAȚII CAZARE”, intravilan, strada Viticulturii, nr. 2, numere cadastrale 43906, 43907, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”AMPLASARE LIFT ȘI SUPRAETAJARE CU UN NIVEL IMOBIL EXISTENT”, intravilan, strada Isaccei, nr. 111, număr cadastral 36064, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE ANEXĂ – SPAȚIU DEPOZITARE”, intravilan, strada Barajului, nr. 4, număr cadastral 40753, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚE”, intravilan, strada Luminiței, nr. 3 și 3B, număr cadastral 42139 – număr cadastral vechi 7164 și număr cadastral 39431, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ SERVICE AUTO + BIROURI”, intravilan, strada Gazelei, nr. 13A, număr cadastral 31609, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE FERMĂ ZOOTEHNICĂ (ÎNGRĂȘARE TĂURAȘI)”, extravilan, T 43, A 642/12, număr cadastral 42738, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea în intravilanul Municipiului Tulcea, ca trup izolat “ZOOTEH”, a suprafeţei de 5000 mp.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”AMENAJARE CAMPING”, intravilan, suburbia Tudor Vladimirescu, strada Viilor, nr. 13, număr cadastral 43230, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”DEZMEMBRARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ”, intravilan

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*