Consiliul Local Tulcea se întrunește în ședință ordinară cu 47 de proiecte pe ordinea de zi

Municipiul Tulcea, vedere de la Monument. FOTO Cătălin Schipor

Consilierii locali din Tulcea sunt convocați în ședință ordinară în ziua de 25 mai, de la ora 13.00 în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”.

Majorări de bugete în urma recepției mai multor lucrări, trecerea bunului imobil ”Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea” de la Primărie la Consiliul Județean pentru accesarea de fonduri printr-un proiect, precum și construirea unui Aqua Park, se numără printre proiectele de pe Ordinea de zi a Consiliului Local Tulcea.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 26 aprilie 2018.

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 18 mai 2018.

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Geambazu Daniel-Nicu din partea Partidului Mişcarea Populară.

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ivanov Ioan din partea Partidului Mişcarea Populară.
– Depunerea jurământului.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 4 pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie şi asistenţă socială, sportive şi de agrement.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2017-2018, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 225/26.10.2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 271/28.11.2017 şi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.57/29.03.2018.

7. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu Clubul Sportiv Municipal „Danubiu” Tulcea, în vederea realizării proiectului “Dezvoltarea boxului feminin tulcean 2018”.

8. Proiect de hotărâre privind asocierea Ansamblului Artistic Profesionist “Baladele Deltei”, cu judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea şi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, în vederea realizării Festivalului – Concurs Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret “Peştişorul de Aur”, ediţia a XXVI-a.

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Ansamblului Artistic Profesionist “Baladele Deltei”, cu Judeţul Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea, în vederea realizării manifestărilor culturale intitulate “14 Noiembrie – Ziua Dobrogei”, dedicată aniversării a 140 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mamă, “1 Decembrie – Sărbătoarea naţiunii” dedicată Zilei Naţionale a României şi Centenarului Marii Uniri şi “Uniţi în cuget şi simţiri”, dedicată zilei de 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE CĂMIN INTERNAT ȘI CANTINĂ ȘCOALĂ COLEGIUL BRAD SEGAL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “MODERNIZAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE LTE ŞI SISTEM RUTIER STR. GRIVIŢEI, MUNICIPIUL TULCEA” şi a indicatorilor tehnico-economici.

13. Proiect de hotărâre privind corectarea, prin majorare cu suma de 16.184,00 lei, a valorii mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITARE CONDUCTĂ ALIMENTARE CU APĂ STR. VICTORIEI TRONSON CUPRINS ÎNTRE BL. 1 ŞI BL. 9, MUNICIPIUL TULCEA”.

14. Proiect de hotărâre privind corectarea, prin majorare cu suma de 19.030,00 lei, a valorii mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “LTE BLOC LOCUINŢE – SCARA C+D- STR. SPITALULUI, MUNICIPIUL TULCEA”.

15. Proiect de hotărâre privind corectarea, prin majorare cu suma de 1.687,30 lei, a valorii mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITARE ŞI REECHIPARE STAŢIE DE POMPARE APE PLUVIALE SP I, MUNICIPIUL TULCEA”.

16. Proiect de hotărâre privind corectarea, prin majorare cu suma de 2.200,00 lei, a valorii mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI DE LOCUINŢE, MUNICIPIUL TULCEA”.

17. Proiect de hotărâre privind corectarea, prin majorare cu suma de 3.507,03 lei, a valorii mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “SALĂ DE SPORT ZONA LAC CIUPERCA, STR. ISACCEI NR. 20A, MUNICIPIUL TULCEA”.

18. Proiect de hotărâre privind corectarea, prin majorare cu suma de 50.118,34 lei, a valorii mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITARE TEREN DE FOTBAL, STADION DELTA, MUNICIPIUL TULCEA”.

19. Proiect de hotărâre privind corectarea, prin majorare cu suma de 8.926,22 lei, a valorii mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “LOCUINŢE CARTIERUL TINERETULUI STR. ETERNITĂŢII VITICULTURII – ANL”.

20. Proiect de hotărâre privind corectarea, prin majorare cu suma de 1.500,00 lei, a valorii mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITARE ALIMENTARE CU APĂ STR. TINERETULUI, MUNICIPIUL TULCEA”.

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “EXTINDERE CIMITIR ÎN MUNICIPIUL TULCEA, ETAPA A II-A”.

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “DRUM ACCES CĂTRE OBIECTIV TURISTIC SAT PESCĂRESC TRADIŢIONAL, ŞOSEAUA TULCEA – MURIGHIOL KM 1, MUNICIPIUL TULCEA”.

23. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “ÎMPREJMUIRE CU GARD OBIECTIV TURISTIC SAT PESCĂRESC TRADIŢIONAL ZONA ZAGHEN – LOT 1 DIN DJ 222 C”.

24. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “CONSOLIDARE RAVENĂ STR. TIMPURI NOI NR. 10A, MUNICIPIUL TULCEA”.

25. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITARE PRIN UTILARE ŞI REUTILARE PUŢURI APĂ ZONA BOGZA ŞI INSTITUIREA ZONEI DE PROTECŢIE SANITARĂ”.

26. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITARE ALIMENTARE CU APĂ STR. GAVRILOV CORNELIU (ÎNTRE STRADA MICĂ ŞI STRADA MIRON COSTIN) ŞI STRADA MICĂ, MUNICIPIUL TULCEA”.

27. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER, REABILITAREA CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI REABILITAREA, EXTINDEREA REŢELEI DE COLECTARE APE MENAJERE DE PE STR. AURELIANĂ ŞI LUTERANĂ, MUNICIPIUL TULCEA”.

28. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “BRANŞAMENTE REŢEA APĂ ŞI CANALIZARE STRADA HORIA ŞI STRADA CLOŞCA ŞI BRANŞAMENTE REŢEA APĂ STRADA GENERAL DE BRIGADĂ NICOLAE I. MATEESCU, STRADA MUNCII ŞI STRADA CRIŞAN, MUNICIPIUL TULCEA”.

29. Proiect de hotărâre privind trecerea bunului imobil ”Infrastructură de acces cheu portuar Tulcea” în suprafaţă de 16588 mp, identificat cu nr. cadastral 40039, carte funciară 40039 din domeniul public al municipiului Tulcea și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, prin Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea, în domeniul public al judeţului Tulcea și în administrarea Consiliului Județean Tulcea, în vederea realizării unui proiect de interes public județean de dezvoltare a portului Tulcea.

30. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţă de 640 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Cîmpului FN, spate bl.18 și vânzarea acestuia prin negociere directă către S.C. Ene-Med S.R.L..

31. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru terenul în suprafaţă de 116 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Isaccei nr.115 și vânzarea acestuia prin negociere directă către S.C. Allegro S.R.L..

32. Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare și a efectuarii schimbului de imobile între Municipiul Tulcea și S.C. Vard Tulcea S.A..

33. Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare și a efectuării schimbului de imobile între municipiul Tulcea și S.C. Valberto S.R.L.

34. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcută Municipiului Tulcea şi inventarierea în domeniul public al Municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 125 mp, identificat cu numărul cadastral 43373, carte funciară 43373 și a terenului în suprafaţă de 48 mp, identificat cu numărul cadastral 43374, carte funciară 43374, în vederea amenajării unor căi de acces.

35. Proiect de hotărâre privind inventarierea suprafeței de 3886 mp, teren aferent străzii Fizician Nicolae Dinulescu, înregistrată la poziția 1105 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo cadastrale, în vederea înregistrării în cartea funciară.

36. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Profesor Ivan Evseev, inventariatǎ în domeniul public al Municipiului Tulcea, prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 126/26.05.2011, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 1552 mp la 1700 mp, în vederea înregistrării în cartea funciară.

37. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Spitalului, înregistrată la poziția 103 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 5500 mp la 14336 mp, în vederea înregistrării în cartea funciară.

38. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă străzii Toamnei, înregistrată la poziția 270 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotǎrârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, conform măsurătorilor topo cadastrale, de la 2250 mp la 3303 mp, în vederea înregistrării în cartea funciară.

39. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentul privind ocuparea temporară a domeniului public sau privat al Municipiului Tulcea în vederea amplasării de terase sezoniere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 91/27.04.2016.

40. Proiect de hotărâre privind pescuitul recreativ în Lacul Ciuperca, situat în Tulcea, str. Isaccei pentru asigurarea protecţiei, conservării şi regenerării resurselor acvatice vii.

41. Proiect de hotărâre pentru stabilirea comisiei de vânzare a terenurilor proprietatea privată a municipiului Tulcea prin licitație publică cu strigare sau prin negociere directă şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”COMPLEX RECREATIV-DISTRACTIV – AQUAPARK TULCEA”, extravilan, DJ 2066 (VIS-À-VIS SAT PESCĂRESC TRADIȚIONAL), N.C. 35576, Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent și introducerea, ca trup izolat, în intravilanul Municipiului Tulcea a suprafeţei de 10000 mp.

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE SERVICE AUTO”, intravilan, Șoseaua Barajului, nr. 36, N.C. 34693 (N.C. vechi 5012/2), Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

44. Proiect de hotărâre întocmită privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE”, intravilan, strada Orizontului, nr. 54, N.C. 15893 (N.C. vechi 6244), Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE ANEXĂ – MAGAZIE DEPOZITARE ECHIPAMENTE ”, intravilan, str. Ing. Dumitru Ivanov, nr. 22, N.C. 327/31, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE SPAȚIU DE CAZARE”, intravilan, str. Ing. Dumitru Ivanov, nr. 22, N.C. 39579, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

47. Diverse

 

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*