Consiliul Județean Tulcea caută să obțină finanțare pentru un proiect destinat zonei turistice Sarichioi

Cetatea Enisala. FOTO Cătălin Schipor

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Tulcea – Consiliul Județean Tulcea, în calitate de autoritate solicitantă, face demersuri în vederea elaborării și depunerii proiectului „Creare infrastructură de agrement în zona turistică Sarichioi”.

Acestea sunt necesare pentru obținerea finanțării prin mecanismul Investiţiilor Teritoriale Integrate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1.

Conform procedurii de depunere, autoritatea solicitantă trebuie să demonstreze că investiţia propusă beneficiază de susţinerea entităţilor economice implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc) din cadrul unității administrativ – teritoriale de implementare, respectiv: UAT Comuna Sarichioi.

Agenții economici care își desfășoară activitatea pe raza UAT Comuna Sarichioi (interesați de investiția previzionată) sunt rugați să transmită un e-mail la adresa office@cjtulcea.ro pentru a-și exprima susținerea în vederea realizării investiției „Creare infrastructură de agrement în zona turistică Sarichioi”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*