CJ Tulcea intenționează să creeze o infrastructură de agrement în zona turistică Sulina

Sulina. FOTO Valeriu Leonov

Consiliul Județean Tulcea, în calitate de autoritate solicitantă, face demersuri în vederea elaborării și depunerii proiectului „Creare infrastructură de agrement în zona turistică Sulina”, pentru obținerea finanțării prin mecanismul Investiţiilor Teritoriale Integrate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1.

Conform procedurii de depunere, autoritatea solicitantă trebuie să demonstreze că investiţia propusă beneficiază de susţinerea entităţilor economice implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc) din cadrul unității administrativ – teritoriale de implementare, respectiv: UAT Orașul Sulina.

Agenții economici care își desfășoară activitatea pe raza UAT Orașul Sulina (interesați de investiția previzionată) sunt rugați să transmită un e-mail la adresa office@cjtulcea.ro pentru a-și exprima susținerea în vederea realizării investiției „Creare infrastructură de agrement în zona turistică Sulina”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*