Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Tulcea nu corespunde legislației medicale în vigoare. Autoritățile vor să acceseze fonduri pentru modernizarea întregii clădiri

Spitalul Județean de Urgență Tulcea. FOTO Cătălin Schipor

Conform situației existente la ora actuală, în parterul corpului B trebuie realizată o nouă distribuție funcțională a ambulatoriului, care să corespundă legislației medicale în vigoare. Se estimează că este nevoie de 10,69 milioane de lei și un an de zile pentru a pune în aplicare această modernizare.

În prezent, spațiile de primire/așteptare pacienți nu corespund funcțiunii ca amplasare/dimensionare și dotare, grupurile sanitare pentru pacienți nu mai corespund normelor igienico-sanitare actuale iar finisajele interioare ale spațiilor medicale sunt vechi, materialele folosite nu sunt rezistente la dezinfecții repetate și prezintă rosturi care permit acumularea microorganismelor.

De asemenea, instalațiile interioare nu asigură parametrii optimi în vederea realizării confortului, igienei și alimentării aparaturii în condiții de deplină siguranță iar dotarea medicală a cabinetelor este insuficientă și necorespunzătoare.

Pentru rezolvarea acestei situații, Consiliul Județean Tulcea a aprobat în ședința din această lună Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții cu elemente de Studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare infrastructura ambulatoriu Spital Județean de Urgență Tulcea”.
Potrivit notei de fundamentare a acestui proiect, Consiliul Județean Tulcea are în vedere inițierea procedurilor de aplicare pentru un proiect finanțat în cadrul Programului Operațional 2014-2020, axa prioritară 8 –Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Apel dedicat zonei de investire teritorială integrată Delta Dunării mai 2018, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare infrastructură ambulatoriu Spitalul Județean de Urgență Tulcea“.

Prin proiect se propune realizarea unei distribuții funcționale a ambulatoriului, la parterul corpului B – Policlinică, care să corespundă legislației medicale în vigoare.

Valoarea totală a obiectivului de investiții, inclusiv TVA este de 10,69 milioane de lei, din care construcții montaj 3,38 milioane de lei, durata estimată de execuție a obiectivului de investiții fiind de 12 luni.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*