Rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Tulcea în luna iunie 2020 este de 3,31%

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea. FOTO Cătălin Schipor

La sfârșitul lunii iunie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea erau înregistrați 2718 de șomeri (din care 1384 de femei), rata șomajului fiind de 3,31 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,13 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,18 pp.

Din totalul de 2718 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM Tulcea, 788 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1930 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1855 de șomeri provin din mediul rural și 863 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:
Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 2718
< 25 ani 364
între 25-29 135
între 30-39 481
între 40-49 769
între 50-55 579
peste 55 ani 390

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Tulcea (42,49%), urmat de cei cu studii liceale (21,26%), iar 16,44% au studii primare. Șomerii cu nivel de studii medii – submedii reprezintă 95,33% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 4,67%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 779 de persoane foarte greu ocupabile, 812 greu ocupabile, 726 mediu ocupabile, iar 401 sunt persoane ușor ocupabile.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*