La următoarea ședință de Consiliu Local al municipiului Tulcea se vor împărți terenuri, iar Aquaserv primește o rectificare bugetară

Municipiul Tulcea, vedere de la Monument. FOTO Cătălin Schipor

Consiliul Local al Municipiului Tulcea este convocat în şedinţă ordinară pentru data de 26 iulie, începând cu ora 13:00, ședința urmând a se ține în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”. Convocatorul are un număr de 27 de proiecte de hotărâri ce urmează a fi supuse la vot de către consilieri. 

Pe ordinea de zi, printre proiecte se numără proiectul de rectificare bugetară de venituri și cheltuieli a Municipiului Tulcea, dar și a Aquaserv. De asemenea, se va decide dacă firmele radiate din Registrul Comerțului vor scăpa de datoriile fiscale. Municipalitatea dorește să se asocieze într-un proiect de achiziție a unor autobuze electrice.

Ordinea de zi este următoarea:

 1. Alegerea preşedintelui de şedinţă.
 2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 28 iunie 2018.
 3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 02 iulie 2018.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2018.
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pe anul 2018.
 6. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor comerciale radiate din evidenţa fiscală.
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pentru clădirile folosite ca domiciliu şi terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizații de șomaj sau ajutor social, datorat pe anul 2018.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, în calitate de lider de parteneriat, a Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea și a Școlii Gimnaziale I.L. Caragiale Tulce, în calitate de parteneri, în vederea aplicării pentru finanţare şi a implementării proiectului ”Re Start Neptun – Dezvoltare locală integrată” din cadrul POCU 2014-2020, ”Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, în calitate de lider de parteneriat, a Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea și a Colegiului ”Anghel Saligny” Tulcea, în calitate de parteneri, în vederea aplicării pentru finanţarea şi implementarea proiectului ”Servicii integrate pentru VIITOR” din cadrul POCU 2014-2020, ”Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, ca partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice” din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2, a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 279/21.12.2011 privind unificarea și actualizarea hotărârilor Consiliului Local al Muncipiului Tulcea în domeniul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, prin care se acordă facilități populației, cu modificările și completările ulterioare.
 12. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cadrul Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 154/27.07.2017 privind modificarea Statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” aprobat prin Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017 privind înfiinţarea Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, precum şi modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 105 din 30.07.2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum și aprobarea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Tulcea, Județul Tulcea.
 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei-părţi de 50% din suprafaţa totală de teren deţinută în proprietate în vederea concesionării prin încredinţare directă a terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Tulcea pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia.
 15. Proiect de hotărâre privind scoaterea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008, a bunului imobil “Grup sanitar public Parc Ciuperca str.Isaccei”, din municipiul Tulcea, înregistrat la poziția 558.
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea poziției 279 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008 privind bunul imobil Secție Uzină de apă, situat în Tulcea, strada Tineretului și dezmembrarea acestuia în două loturi.
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției 987 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008 privind bunul imobil Sediu S.C. Transport Public S.A. și teren aferent, situat în Tulcea, strada Energiei nr. 14 și dezmembrarea acestuia în trei loturi.
 18. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 11000 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în suburbia Tudor Vladimirescu, către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral-Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, pentru realizarea investiției ”Apărare împotriva inundațiilor a localității Tudor Vladimirescu, județul Tulcea”.
 19. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 1200 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în suburbia Tudor Vladimirescu, către Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral-Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, pentru realizarea obiectivului ”Cheu de acostare, canton de exploatare, platformă asfaltată, magazie materiale”.
 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 177 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Colinei nr. 2, pentru spaţiu alimentație publică, conform documentației de urbanism aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 200/28.06.2018.
 21. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 2609 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea,”, situat în Tulcea, strada Elizeului nr.44, pentru realizarea obiectivului “Ambulatoriu de specialitate şi specializare” în favoarea S.C. MIHTRADE S.R.L..
 22. Proiect de hotărâre privind închirierea unor loturi de teren situate în zona Lac Ciuperca și Orășelul Copiilor, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, în vederea desfășurării evenimentelor organizate de zilele municipiului.
 23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea încheiat între Municipiul Tulcea şi societatea Transport Public S.A. Tulcea nr. 25620/29.09.2017, prin act adițional.
 24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Tulcea în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor pentru S.C. Aquaserv S.A.
 25. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru S.C. Agropieţe S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 193/25.06.2007, cu modificările şi completările ulterioare.
 26. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea componenţei Adunării Generale a Acţionarilor pentru S.C. Energoterm S.A. Tulcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 203/26.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare.
 27. Diverse.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui Comunicat de Presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația TLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe TLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*